Diensten
Bezoek onze winkel
Steigerboom 7b
5331 KA Kerkdriel
The Netherlands

Tel 0418-664066
Fax 0418-664099
Mail info@hooymans.com

NEN3140 Keuringen

Wij keuren en certificeren al uw elektrisch gereedschap volgens de NEN 3140 normen. Wanneer uw machines volgens deze norm is gecertificeerd, is er voldaan aan de wettelijke verplichtingen van het ARBO-besluit. Verderop op deze pagina meer informatie over de wetten en regels. Uw goedgekeurde machine wordt voorzien van een sticker waarop staat tot wanneer de keuring geldig is, u krijgt tevens een certificaat op papier met alle relevante gegevens over de machine en de keuring.

De aangeleverde machines moeten voorzien zijn/worden van een uniek en goed leesbaar identificatienummer, welke op het certificaat terug te vinden is. Meestal wordt dit in de machine gegraveerd. Wij kunnen gebruik maken van de door u gehanteerde en zelf aangebrachte identificatienummers, indien deze niet aanwezig zijn, kunnen wij dit ook voor u verzorgen.

Met een keuringscertificaat kunt u aantonen dat uw machines veilig zijn, en dit bespaart u een hoop ellende met de ARBO diensten en verzekeringsmaatschappijen. Wij maken graag een afspraak met u, om al uw electrisch gereedschap tot 1000 volt volgens NEN 3140 te keuren en certificeren. Voorkomen is beter, bel ons voor een afspraak 0418-664066

De volgende teksten uit het arbeidsomstandigheden besluit hebben betrekking op de keuring:
(Bron: Arbeidsomstandighedenbesluit, Artikel 7, http://wetten.overheid.nl, zoekterm: arbeidsomstandighedenbesluit)

  • Een arbeidsmiddel dat onderhevig is aan invloeden die leiden tot verslechteringen welke aanleiding kunnen geven tot het ontstaan van gevaarlijke situaties wordt, zo dikwijls dit ter waarborging van de goede staat noodzakelijk is, gekeurd, waarbij het zo nodig wordt beproefd. [Artikel 7.4a lid 3]
  • Keuringen worden uitgevoerd door een deskundige natuurlijke persoon, rechtspersoon of instelling. [Artikel 7.4a lid 5]
  • Schriftelijke bewijsstukken van de uitgevoerde keuringen zijn op de arbeidsplaats aanwezig en worden desgevraagd getoond aan een ambtenaar als bedoeld in artikel 24 van de wet. [Artikel 7.4a lid 6]

De volgende teksten uit de NEN 3140 norm hebben betrekking op de keuring:

  • (Bron: NEN 3140: Werken met laagspanningsinstallaties, http://www.nen.nl, zoekterm: 3410) installaties en elektrische arbeidsmiddelen (zoals handgereedschap, toestellen, kantoormachines, persoonlijke beschermingsmiddelen, etc.) moeten periodiek gecontroleerd worden op basis van een risicoanalyse;
  • De frequentie van de periodieke instructies moet eveneens worden bepaald op basis van een risicoanalyse.
  • De risicoanalyse en de controle kunnen alleen worden uitgevoerd door een voldoende onderricht persoon. Dit is iemand met de juiste opleiding, kennis van regelgeving en de benodigde certificaten.

Concreet betekent dit dat u alle electrische apparaten op veiligheid dient te laten inspecteren door iemand die bevoegd is dit te doen. Deze bevoegde persoon beslist tevens wanneer de machine opnieuw geïnspecteerd moet worden. In negen van de tien gevallen is dit na één jaar. Onze medewerkers zijn in het bezit van alle benodigde certificaten en trainingen om deze inspecties uit te voeren en u uitgebreid in te lichten hierover.

Heeft u interesse in één van onze diensten of heeft u vragen? Neem geheel vrijblijvend contact met ons op.